Dyin Group

Buildings

RANK
Name
Height
1 Nanjing Jiangbei Wondercity Tower 1

202 m / 661 ft

2 Nanjing Jiangbei Wondercity Tower 2

109 m / 358 ft

3 Nanjing Jiangbei Wondercity Residential Tower 3

102 m / 333 ft

4 Nanjing Jiangbei Wondercity Residential Tower 1

100 m / 327 ft

5 Nanjing Jiangbei Wondercity Residential Tower 2

99 m / 326 ft